Asiakkaan ponnistuksen vähentäminen

Yrityksen asiakaspalvelu voi aiheuttaa asiakasuskollisuuden vähenemistä johtuen kaikista vaiheista, joita asiakkaan on suoritettava ongelmiensa ratkaisemiseksi. Asiakasuskollisuuden vähenemisen tärkeimpiä tekijöitä ovat palvelukanavan vaihtaminen ja useampi yhteydenotto yritykseen ongelman ratkaisemiseksi.   The Corporate […]

More..

Mobile Payments are Here

I wrote a blog about the Business of Mobile payments two years ago. Yesterday, on 24.10.2017 Nordea Banking Group, in cooperation with the energy company ST1, introduced the Apple Pay […]

More..

Managing Customer Experience

At present, organizations face a new and prevailing challenge to effectively manage the customer experience (CX). This challenge varies from seeking how to create high-quality customer experience through all stages […]

More..

Muotoilusta muotoiluajatteluun (design thinking)

Ihmiskeskeinen muotoilu voi johtaa läpimurtoinnovaatioihin. Luova ajattelutapa voi olla tärkeä väline, jolla ylittää status quon. Ihmiset, jotka käyttävät luovia menetelmiä uskovat, että heillä on kyky vaikuttaa myönteisesti ympäröivään maailmaan. Uusia […]

More..

Potilaslähtöinen palvelumuotoilu

Terveydenhuollossa innovaatiot esitetään usein koneiden, laitteiden ja hoitomenetelmien kautta.  Palveluinnovaation arvoa voi olla johdon toimesta vaikea mitata ja visualisoida. Prosessien uudelleensuunnittelua, jonka avulla parannetaan potilaiden kokemuksia, pidetään vähemmän konkreettisempina mittauskohteina. […]

More..

The Business of Mobile Payments

Thanks to the development of Apple Pay system, making transactions using mobile devices has become an attractive business. In a nutshell, Apple Pay uses NFC (near-field communication) to wirelessly communicate […]

More..

Developing Life-Cycle Solutions

The seminar titled “Co-creating value-adding solutions” was organized by Fimecc Future Industrial services (FutIS) on 2.6.2015. FutIS is internationally one of the most ambitious research and development initiatives to promote […]

More..

Mapping the Customer Journey – the Tool

A customer journey map is an interesting and carefully planned visualization of a service user’s experience. The map details the service interactions and related emotions in a very clear and […]

More..