PALVELUMUOTOILUN VALMENNUS

Jäsennellyn koulutus- ja valmennusohjelmamme avulla saavutat syvemmän ymmärryksen palvelumuotoiluajattelun periaatteista, työkaluista ja menetelmistä. Ohjelma on räätälöity niin julkisen kuin yksityisen sektorin organisaatioiden tarpeita vastaavaksi. Mikäli työskentelet palveluiden kehittämisen tai analysoinnin parissa, me voimme auttaa sinua kehittämään konkreettisia, ihmiskeskeisiä ratkaisuja ja sisällyttämään palvelumuotoiluajattelun osaksi organisaation kaikkia prosesseja.

  • Palvelun suunnittelu asiakkaan tarpeiden ympärille