Muotoilusta muotoiluajatteluun (design thinking)

Ihmiskeskeinen muotoilu voi johtaa läpimurtoinnovaatioihin. Luova ajattelutapa voi olla tärkeä väline, jolla ylittää status quon. Ihmiset, jotka käyttävät luovia menetelmiä uskovat, että heillä on kyky vaikuttaa myönteisesti ympäröivään maailmaan. Uusia innovointimahdollisuuksia avautuu, kun käynnistetään luova ongelmanratkaisun prosessi käyttäen empatiaa kohdeyleisöä kohti. Lähestyminen haasteisiin inhimillisestä perspektiivistä voi tuottaa mitä parhaita mahdollisuuksia muutokseen.

Muotoiluajattelu on tapa selvittää ihmisten tarpeet ja luoda uusia ratkaisuja käyttäen muotoiluammattilaisten työkaluja ja ajattelutapoja. Muotoiluajattelu lähestymistapana tarkoittaa enemmän kuin vain estetiikkaa tai fyysisten tuotteiden kehittämistä. Se on menetelmä, jonka avulla voimme käsitellä monenlaisia henkilökohtaisia, sosiaalisia ja liiketoiminnallisia haasteita luovilla uusilla tavoilla. Jos on ongelma, jota ei voida analysoida helposti, tai ei ole riittävästi dataa, muotoiluajattelun avulla voidaan edetä eteenpäin käyttäen empatiaa ja prototypointia.

design_thinking

Empatia tarkoittaa ennakkokäsityksien haastamista. Mieti, miten lähestyt asiakkaita. Kysytkö syviä, hyviä kysymyksiä, tai kuuletko vain mitä odotit? Luotko yhteyden tai oletko vain kosketuksessa toiseen ihmiseen? Empaattinen lähestymistapa auttaa varmistamaan, että suunnittelemme tuotteita tai palveluita oikeille ihmisille. Tämän seurauksena oivalletaan ja luodaan mahdollisuuksia todella luoviin ratkaisuihin. Todellisten ihmisten tarpeiden, toiveiden ja motivaatioiden kytkeminen innostaa ja herättää uusia ideoita.

Kenttätyön jälkeen meidän on tunnistettava kuvioita, teemoja, ja löytää merkitys kaikessa, mitä olemme nähneet, keränneet ja havainneet. Seuraavaksi, asetetaan ongelmakuvaus, lähdetään generoimaan ideoita ja tarkastellaan monia eriäviä vaihtoehtoja. Lupaavin niistä kehitetään iteratiivisilla kierroksilla- tehdään karkea prototyyppi, joka saa ihmiset reagoimaan. Loppukäyttäjien ja muiden sidosryhmien palautteen mukaan muokataan ja iteroidaan ihmiskeskeisiä, toimivia ratkaisuja.

Toteutusvaiheessa voi olla monta kierrosta. Yhä useammat yritykset kaikilla toimialoilla tuovat markkinoille uusia tuotteita, palveluja tai liiketoimintamalleja, jotta he pystyvät oppimaan. Yrityksissä tehdään nopeaa iterointia tarjonnan edelleen jalostamiseksi. Syynä prototypointiin ovat kokeilut, joka pakottavat kysymään uusia kysymyksiä ja tekemään oikeita valintoja. Usein rakennetaan fyysisiä prototyyppejä. Prototyyppi voi myös olla joukko Post-it-lappuja, jotka simuloivat käyttöliittymää tai pikaversio ilmoituksesta, jossa kuvataan tuote tai palvelu, jota ei vielä ole olemassa.

Nopean ja edullisen prototyyppien avulla voidaan kehittää ja testata useita ideoita. Kun on useita prototyyppejä, voidaan keskustella rehellisesti jokaisen suhteellisista vahvuuksista tai heikkouksista. Muotoiluajattelu perustuu luonnolliseen ja opittavaan ihmisen kykyyn olla intuitiivinen, tunnistaa kuvioita, ja rakentaa ideoita, jotka ovat sekä tunnetasolla merkityksellisiä, että toimivia.

Lähde: David Kelley and Thomas Kelley, 2014. Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All. William Collins, London.

Tagged , , , , .

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Check *