ASIAKASYMMÄRRYS

Asiakasymmärrys saavutetaan tutkimalla, missä yhteyksissä asiakkaat kokevat tuotteesi tai palvelusi. Tutkimusmenetelmämme perustuvat syvään asiakasempatiaan (esim. etnografiaan), joka tunnistaa asiakkaiden aidot ja ääneen lausumattomat tarpeet ja eri asiakassegmentit. Asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtäminen mahdollistaa uskollisten asiakassuhteiden luomisen, uusien mahdollisten asiakkaiden ymmärtämisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksien parantamisen.

  • Palvelun suunnittelu asiakkaan tarpeiden ympärille