Palvelumuotoilua käytetään sekä uusien palvelujen innovoinnissa että jo olemassa olevien palvelujen uudelleenmuotoilussa. Palvelumuotoilu tarjoaa uusia näkökulmia organisaatiosi kohtaamiin haasteisiin sekä uusia työkaluja näiden haasteiden ratkaisemiseen.

Yhdistämme asiakkaiden kokemat palvelukanavat ja organisaation sisäiset prosessit palvelumuotoilun työkalujen ja menetelmien avulla. Tämä yksinkertaistaa palvelukokemusta ja vähentää organisaation monimutkaisuutta.

  • Palvelun suunnittelu asiakkaan tarpeiden ympärille
    Palvelun suunnittelu asiakkaan tarpeiden ympärille

Sofia’s BLOG

Managing Customer Experience

At present, organizations face a new and prevailing challenge to effectively manage the customer experience (CX). This challenge varies from seeking how to create high-quality customer experience through all stages […]

More..

Muotoilusta muotoiluajatteluun (design thinking)

Ihmiskeskeinen muotoilu voi johtaa läpimurtoinnovaatioihin. Luova ajattelutapa voi olla tärkeä väline, jolla ylittää status quon. Ihmiset, jotka käyttävät luovia menetelmiä uskovat, että heillä on kyky vaikuttaa myönteisesti ympäröivään maailmaan. Uusia […]

More..

Potilaslähtöinen palvelumuotoilu

Terveydenhuollossa innovaatiot esitetään usein koneiden, laitteiden ja hoitomenetelmien kautta.  Palveluinnovaation arvoa voi olla johdon toimesta vaikea mitata ja visualisoida. Prosessien uudelleensuunnittelua, jonka avulla parannetaan potilaiden kokemuksia, pidetään vähemmän konkreettisempina mittauskohteina. […]

More..

The Business of Mobile Payments

Thanks to the development of Apple Pay system, making transactions using mobile devices has become an attractive business. In a nutshell, Apple Pay uses NFC (near-field communication) to wirelessly communicate […]

More..

Developing Life-Cycle Solutions

The seminar titled “Co-creating value-adding solutions” was organized by Fimecc Future Industrial services (FutIS) on 2.6.2015. FutIS is internationally one of the most ambitious research and development initiatives to promote […]

More..

Mapping the Customer Journey – the Tool

A customer journey map is an interesting and carefully planned visualization of a service user’s experience. The map details the service interactions and related emotions in a very clear and […]

More..

Service Day – Service Design for Health Care

The current debate surrounding the social welfare and health care reform in Finland is centered on creating an innovative service structure for Finland’s public social welfare and health services. Service […]

More..

The Benefits of Ethnography in Service Design

Ethnographic research allows us to observe and better understand the behavior of customers/users and recognize their unmet and tacit needs. Ethnography enables us to examine which needs a customer has […]

More..