TIETOA MEISTÄ

Palvelumuotoilussa etsitään palvelun loppukäyttäjän eli asiakkaan matka palvelukokonaisuuden läpi. Palvelun kehittämisessä käytetään eri menetelmiä, joihin kuuluu työpajat, visualisointi ja prototypointi. Menetelmämme perustuvat syvään asiakasempatiaan (esim. etnografiaan), joka tunnistaa asiakkaiden aidot ja ääneen lausumattomat tarpeet ja eri asiakassegmentit.

Tavoitteenamme on saada aikaan palvelu, joka täyttää asiakaskokemuksen tavoitteita ja palvelutarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Yhdistämme asiakkaiden kokemat palvelukanavat ja organisaation sisäiset prosessit palvelumuotoilun työkalujen ja menetelmien avulla. Tämä yksinkertaistaa palvelukokemusta ja vähentää organisaation monimutkaisuutta.

  • Asiakasymmärryksestä sisäisiin prosesseihin

PROSESSIMME

Asiakkaan ymmärtäminen ja erinomaisen asiakaskokemuksen suunnitteleminen ovat keskeinen osa mitä tahansa palvelumuotoiluprojektia.

ASIAKASYMMÄRRYS

Ensimmäisessä vaiheessa asiakkaasta luodaan syvä, ulkoa sisäänpäin suuntautuva ymmärrys. Tämä tarkoittaa myös sitä, että asiakasorganisaation tulee ymmärtää asiakassuhteitaan ja vuorovaikutustaan asiakkaiden kanssa. Tässä vaiheessa korostuvat empaattiset menetelmät, joiden avulla pyritään syvällisesti ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä, arvoja ja piileviä tarpeita.

IDEOINTI

Järjestämme jäsenneltyjä työpajoja, joissa luomme oivallusten ja viitekehysten pohjalta perusteltuja konsepteja. Työpajat saattavat yhteen eri alojen edustajia ja rohkaisevat kehittämään muiden ideoita. Menetelmät ovat tyypillisesti luonteeltaan luovia, avoimia ja osallistavia. 

KONSEPTOINTI

Muunnamme ideat konkreettiseen muotoon, joita on helpompi ymmärtää, arvioida ja kommunikoida. Menetelmät ovat tyypillisesti simuloivia ja kokeellisia. Lopputuloksena syntyy visualisointi tai prototyypi, joka näyttää, miltä konseptit näyttävät ja kuinka ne toimivat.

KEHITTÄMINEN

Seuraavassa vaiheessa yhdistämme arvokkaat konseptit luotettaviksi ja järjestelmällisiksi ratkaisuiksi, joiden toteuttaminen menestyksekkäästi on mahdollista. Lopputuloksena on ratkaisu, joka synnyttää käyttäjälle arvoa ja hyödyntää liiketoiminnan avaintekijöitä. Tässä vaiheessa huomioidaan myös, miten palveluntuottajan kyvykkyydet ja resurssit pystyvät mukautumaan tulevaisuuden haasteisiin. 

Sofian BLOGI

Asiakkaan ponnistuksen vähentäminen

Yrityksen asiakaspalvelu voi aiheuttaa asiakasuskollisuuden vähenemistä johtuen kaikista vaiheista, joita asiakkaan on suoritettava ongelmiensa ratkaisemiseksi. Asiakasuskollisuuden vähenemisen tärkeimpiä tekijöitä ovat palvelukanavan vaihtaminen ja useampi yhteydenotto yritykseen ongelman ratkaisemiseksi.   The Corporate […]

More..

Mobile Payments are Here

I wrote a blog about the Business of Mobile payments two years ago. Yesterday, on 24.10.2017 Nordea Banking Group, in cooperation with the energy company ST1, introduced the Apple Pay […]

More..

Managing Customer Experience

At present, organizations face a new and prevailing challenge to effectively manage the customer experience (CX). This challenge varies from seeking how to create high-quality customer experience through all stages […]

More..

Muotoilusta muotoiluajatteluun (design thinking)

Ihmiskeskeinen muotoilu voi johtaa läpimurtoinnovaatioihin. Luova ajattelutapa voi olla tärkeä väline, jolla ylittää status quon. Ihmiset, jotka käyttävät luovia menetelmiä uskovat, että heillä on kyky vaikuttaa myönteisesti ympäröivään maailmaan. Uusia […]

More..

Potilaslähtöinen palvelumuotoilu

Terveydenhuollossa innovaatiot esitetään usein koneiden, laitteiden ja hoitomenetelmien kautta.  Palveluinnovaation arvoa voi olla johdon toimesta vaikea mitata ja visualisoida. Prosessien uudelleensuunnittelua, jonka avulla parannetaan potilaiden kokemuksia, pidetään vähemmän konkreettisempina mittauskohteina. […]

More..

The Business of Mobile Payments

Thanks to the development of Apple Pay system, making transactions using mobile devices has become an attractive business. In a nutshell, Apple Pay uses NFC (near-field communication) to wirelessly communicate […]

More..

Developing Life-Cycle Solutions

The seminar titled “Co-creating value-adding solutions” was organized by Fimecc Future Industrial services (FutIS) on 2.6.2015. FutIS is internationally one of the most ambitious research and development initiatives to promote […]

More..

Mapping the Customer Journey – the Tool

A customer journey map is an interesting and carefully planned visualization of a service user’s experience. The map details the service interactions and related emotions in a very clear and […]

More..