TIETOA MEISTÄ

Palvelumuotoilussa etsitään palvelun loppukäyttäjän eli asiakkaan matka palvelukokonaisuuden läpi. Palvelun kehittämisessä käytetään eri menetelmiä, joihin kuuluu työpajat, visualisointi ja prototypointi. Menetelmämme perustuvat syvään asiakasempatiaan (esim. etnografiaan), joka tunnistaa asiakkaiden aidot ja ääneen lausumattomat tarpeet ja eri asiakassegmentit.

Tavoitteenamme on saada aikaan palvelu, joka täyttää asiakaskokemuksen tavoitteita ja palvelutarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Yhdistämme asiakkaiden kokemat palvelukanavat ja organisaation sisäiset prosessit palvelumuotoilun työkalujen ja menetelmien avulla. Tämä yksinkertaistaa palvelukokemusta ja vähentää organisaation monimutkaisuutta.

  • Palvelumuotoilulla ketteryyttä toimintaan

PROSESSIMME

Asiakkaan ymmärtäminen ja erinomaisen asiakaskokemuksen suunnitteleminen ovat keskeinen osa mitä tahansa palvelumuotoiluprojektia.

ASIAKASYMMÄRRYS

Ensimmäisessä vaiheessa asiakkaasta luodaan syvä, ulkoa sisäänpäin suuntautuva ymmärrys. Tämä tarkoittaa myös sitä, että asiakasorganisaation tulee ymmärtää asiakassuhteitaan ja vuorovaikutustaan asiakkaiden kanssa. Tässä vaiheessa korostuvat empaattiset menetelmät, joiden avulla pyritään syvällisesti ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä, arvoja ja piileviä tarpeita.

IDEOINTI

Järjestämme jäsenneltyjä työpajoja, joissa luomme oivallusten ja viitekehysten pohjalta perusteltuja konsepteja. Työpajat saattavat yhteen eri alojen edustajia ja rohkaisevat kehittämään muiden ideoita. Menetelmät ovat tyypillisesti luonteeltaan luovia, avoimia ja osallistavia. 

KONSEPTOINTI

Muunnamme ideat konkreettiseen muotoon, joita on helpompi ymmärtää, arvioida ja kommunikoida. Menetelmät ovat tyypillisesti simuloivia ja kokeellisia. Lopputuloksena syntyy visualisointi tai prototyypi, joka näyttää, miltä konseptit näyttävät ja kuinka ne toimivat.

KEHITTÄMINEN

Seuraavassa vaiheessa yhdistämme arvokkaat konseptit luotettaviksi ja järjestelmällisiksi ratkaisuiksi, joiden toteuttaminen menestyksekkäästi on mahdollista. Lopputuloksena on ratkaisu, joka synnyttää käyttäjälle arvoa ja hyödyntää liiketoiminnan avaintekijöitä. Tässä vaiheessa huomioidaan myös, miten palveluntuottajan kyvykkyydet ja resurssit pystyvät mukautumaan tulevaisuuden haasteisiin. 

Sofian BLOGI

Service Day – Service Design for Health Care

The current debate surrounding the social welfare and health care reform in Finland is centered on creating an innovative service structure for Finland’s public social welfare and health services. Service […]

More..

The Benefits of Ethnography in Service Design

Ethnographic research allows us to observe and better understand the behavior of customers/users and recognize their unmet and tacit needs. Ethnography enables us to examine which needs a customer has […]

More..