Asiakkaan ponnistuksen vähentäminen

Yrityksen asiakaspalvelu voi aiheuttaa asiakasuskollisuuden vähenemistä johtuen kaikista vaiheista, joita asiakkaan on suoritettava ongelmiensa ratkaisemiseksi. Asiakasuskollisuuden vähenemisen tärkeimpiä tekijöitä ovat palvelukanavan vaihtaminen ja useampi yhteydenotto yritykseen ongelman ratkaisemiseksi.   The Corporate […]

More..