TIETOA MEISTÄ

Palvelumuotoilua käytetään sekä uusien palvelujen innovoinnissa että jo olemassa olevien palvelujen uudelleenmuotoilussa. Palvelumuotoilu tarjoaa uusia näkökulmia organisaatiosi kohtaamiin haasteisiin sekä uusia työkaluja näiden haasteiden ratkaisemiseen.

Yhdistämme asiakkaiden kokemat palvelukanavat ja organisaation sisäiset prosessit palvelumuotoilun työkalujen ja menetelmien avulla. Tämä yksinkertaistaa palvelukokemusta ja vähentää organisaation monimutkaisuutta.

  • Asiakasymmärryksestä sisäisiin prosesseihin
    Asiakasymmärryksestä sisäisiin prosesseihin